המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: סטודנטים

אנגלית במסלול בר-אילן

נמצאו 175 קבצים
דף 6 מתוך 6


שם הקובץ
תאריך
גודל
סוג
Bar Ilan Besisi Articles LD
Mirror Mirror on the Wall LD
10/02/2014
115KB
Mirror Mirror on the Wall LD
Modern Slavery LD
10/02/2014
305.5KB
Modern Slavery LD
Primer for Pessimists LD
10/02/2014
912KB
Primer for Pessimists LD
Twins and Aging LD
10/02/2014
168.5KB
Twins and Aging LD
When Toddlers Turn On the TV LD
10/02/2014
149.5KB
When Toddlers Turn On the TV LD
Youre Getting Very Sleepy LD
10/02/2014
146KB
Youre Getting Very Sleepy LD
Trom Besisi A+B - Exercises For the Quizzes
Exercises For the Quizzes
24/02/2014
195KB
Exercises For the Quizzes
Bar Ilan Advanced Reading Strategies workbook
Advanced Reading Strategies
14/01/2015
765KB
Advanced Reading Strategies
Bar Ilan Advanced B Articles
I Confess
16/03/2016
41.5KB
I Confess
Sentencing by the Numbers
04/12/2014
47KB
Sentencing by the Numbers
Daydream Achiever
28/10/2012
50.5KB
Daydream Achiever
Eyewitness Testimony
16/03/2016
55.5KB
Eyewitness Testimony
Bar-Ilan Advanced A Articles
I Confess close reading only
04/11/2015
36.5KB
I Confess close reading only