המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: סטודנטים

אנגלית במסלול בר-אילן

נמצאו 175 קבצים
דף 3 מתוך 6


שם הקובץ
תאריך
גודל
סוג
Bar Ilan Advanced A+B Articles LD
I Confess LD
16/03/2016
36KB
I Confess LD
Eyewitness Testimony LD
16/03/2016
58KB
Eyewitness Testimony LD
The Case for Marriage LD
06/08/2012
47KB
The Case for Marriage LD
IND Besisi Articles LD
Can We Stay Young LD
05/11/2012
53KB
Can We Stay Young LD
Driven to Distraction LD
05/11/2012
171.5KB
Driven to Distraction LD
Ethics of Organ Donation LD
05/11/2012
57.5KB
Ethics of Organ Donation LD
Friend or Foe LD
05/11/2012
55.5KB
Friend or Foe LD
Global Water Shortage LD
05/11/2012
61.5KB
Global Water Shortage LD
Internet Addiction LD
05/11/2012
45KB
Internet Addiction LD
Learning to Lie LD
05/11/2012
58KB
Learning to Lie LD
Mirror Mirror on the Wall LD
05/11/2012
73.5KB
Mirror Mirror on the Wall LD
Primer for Pessimists LD
05/11/2012
781.5KB
Primer for Pessimists LD
Do Apes Use Language LD
31/10/2012
48KB
Do Apes Use Language LD
Growing up Bilingual LD
31/10/2012
88.5KB
Growing up Bilingual LD
Modern Slavery LD
31/10/2012
40.5KB
Modern Slavery LD
Twins and Aging LD
31/10/2012
69.5KB
Twins and Aging LD
Dictionary Work 2013
06/11/2012
44KB
Dictionary Work 2013
Research Project
Research Article Project
15/01/2013
147KB
Research Article Project
Trom Besisi A & B Extra Practice
Clozes and Extra Texts Practice
12/10/2013
105.5KB
Clozes and Extra Texts Practice
IND Trom Besisi A+B Articles LD
Losing Sleep LD
05/02/2014
36KB
Losing Sleep LD
Is One Kid Enough? LD
05/02/2014
30KB
Is One Kid Enough? LD
Dreams LD
05/02/2014
31KB
Dreams LD