המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: סטודנטים

שאלות ותשובות

נמצאו 52 רשומות
דף 5 מתוך 6


ציון מועד ב' – גם אם הוא נמוך מציון מועד א'.
אין הגבלה למספר הקורסים אליהם ניתן להירשם לשיפור ציון.
במידה והבחינות החופפות הן בקורסים בהם הסטודנט נבחן לשיפור ציון, עליו להירשם ל"שיפור ציון" בנוסף ל"טופס בקשה להבחן בשתי בחינות"
באחריות הסטודנט ליידע את המרצים על ניהול שתי הבחינות ברצף. המרצה של הבחינה המתקיימת שנייה אינו מחויב להישאר בזמן הבחינה.
אין קנס על ביטול רישום, אלא אם כן מדובר בבחינות שהן מועדי ב' ! (עליך לחתום על טופס ויתור להבחן בבחינה שנייה אצל המשגיחות)
המרצה בבחינה השנייה אינו מחויב להגיע ולהמתין עד שבחינתך תסתיים. יש לשקול זאת בבואך להחליט באיזו בחינה  תבחן ראשון.
הבחינה אותה ירשום ראשונה היא הבחינה בה יבחן ראשון, לכן יש לשים לב בעת מילוי הטופס למיקום הבחינה על גבי הטופס.

אפשר להוציא את הטופס דרך האינטרנט, לשלוח אותו בפקס למדור הבחינות ולהמתין לאישור. אם הבחינה מתקיימת בשעה 16:00 עליך להגיע למדור הבחינות  לתאם בחינה מוקדמת. טופס שיוגש לתיבת שירות ובתאריך הגשה שגוי, לא יטופל.