המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: סטודנטים

שאלות ותשובות

נמצאו 52 רשומות
דף 4 מתוך 6


בין הבחינות תותר הפסקה של 10 דקות שאפשר לנצלה ליציאה לשירותים בליווי משגיחה או לעיון בחומר הבחינה הבא. במידה ותבחר לנצל את ההפסקה לעיון בחומר הבחינה הבאה,תידרש לעשות זאת בכיתת המבחן הראשונה. לאחר מכן תלווה אותך המשגיחה לכיתת המבחן הבאה.
עד שבוע ימים לפני מועד ב' של הבחינה.
יש לברר בתקנון מהו ציון עובר בקורס. סטודנט שנכשל במועד א' או שלא ניגש – רשום באופן אוטומטי למועד ב' ולא צריך להירשם לשיפור ציון.
כל נושא ההקלות והתאמות הבחינה מטופל ע"י משרד הדיקאן.
יש להגיש את האישורים הרפואיים המתאימים למשרד הדיקאן.
באחריות הסטודנט לבטל את הבקשה עד שבוע לפני תאריך הבחינה, אם הסטודנט לא יבטל דינו כדין סטודנט שנרשם לבחינה ולא ניגש- תשלום קנס של 100 שקלים.
כיתות הבחינה מתפרסמות ב- 2 לוחות עיקריים ביום הבחינה: האחד ממוקם ביציאה מבניין המנהלה והשני ממוקם בכניסה לבניין ג'.
על הסטודנט לוודא את כיתת הנבחן עפ"י מספר הקורס ולא עפ"י שם המרצה ! (לאותו המרצה יתכנו מס' קורסים הנבחנים באותו היום), יש להגיע לכל בחינה עם דף מערכת שעות המפרט את שם הקורס ומספר הקורס.
ראה נוהל שיפור ציון
הרשמה לשיפור ציון אינה כרוכה בתשלום, אבל אם נרשמת ולא הופעת תחויב בקנס כספי של 50 ש"ח.