המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: סטודנטים

שאלות ותשובות

נמצאו 52 רשומות
דף 3 מתוך 6


האותיות הן קיצור למילים "טרם נקבע". ציונך עדיין לא נקבע משתי סיבות אפשריות: חסרה לך מטלה מסוימת שעדיין לא הגשת (עבודה לדוג' ) או שכתב ידך בבחינה היה בלתי קריא. לשם בירור, עליך לפנות למרצה הקורס.
יש להתעדכן בתקנון החוג/ המחלקה.

ראה להלן , רישום למושגי יסוד ביהדות/ הבעה עברית.
באתר האינטרנט, במענה  הקולי וב- SMS .
יש להתעדכן בספר המכללה או בסילבוס הקורס.
ראה "נוהל ערעור על בחינה" באתר זה.