המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: סטודנטים

שאלות ותשובות

נמצאו 52 רשומות
דף 2 מתוך 6


הטיפול בקבלת אישורים / דוחות באחריות מדור תל"מ.
כיתות הבחינה מתפרסמות במידע האישי ובנוסף בשני מסכים עיקריים ביום הבחינה: האחד ממוקם בכניסה לספריה והשני ממוקם בכניסה לבניין 4.
על הסטודנט לוודא את כיתת הנבחן עפ"י מספר הקורס ולא עפ"י שם המרצה ! (לאותו המרצה יתכנו מס' קורסים הנבחנים באותו היום).
הטיפול בקבלת אישור יציאה לשירותים הוא באחריות משרד הדיקאן.
הרשמה לשיפור ציון אינה כרוכה בתשלום, אבל אם נרשמת ולא הופעת תחויב בקנס כספי של 50 ש"ח.
אין הגבלה למספר הקורסים אליהם ניתן להירשם לשיפור ציון.
ראה "נוהל שיפור ציון" באתר זה.
באחריות הסטודנט לבטל את הבקשה עד שבוע לפני תאריך הבחינה, אם הסטודנט לא יבטל דינו כדין סטודנט שנרשם לבחינה ולא ניגש- תשלום קנס של 50 שקלים.
מציון 60 ומעלה. סטודנט שנכשל במועד א' או שלא ניגש – רשום באופן אוטומטי למועד ב' ולא צריך להירשם לשיפור ציון.
עד שבוע ימים לפני מועד ב' של הבחינה, לאחר מכן לא ניתן יהיה להיבחן במועד ב' ולשפר ציון.