המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: סטודנטים

שאלות ותשובות

נמצאו 6 רשומות
דף 1 מתוך 1


הרשמה לשיפור ציון אינה כרוכה בתשלום, אבל אם נרשמת ולא הופעת תחויב בקנס כספי של 50 ש"ח.
אין הגבלה למספר הקורסים אליהם ניתן להירשם לשיפור ציון.
ראה "נוהל שיפור ציון" באתר זה.
באחריות הסטודנט לבטל את הבקשה עד שבוע לפני תאריך הבחינה, אם הסטודנט לא יבטל דינו כדין סטודנט שנרשם לבחינה ולא ניגש- תשלום קנס של 50 שקלים.
מציון 60 ומעלה. סטודנט שנכשל במועד א' או שלא ניגש – רשום באופן אוטומטי למועד ב' ולא צריך להירשם לשיפור ציון.
עד שבוע ימים לפני מועד ב' של הבחינה, לאחר מכן לא ניתן יהיה להיבחן במועד ב' ולשפר ציון.