המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: סטודנטים

שאלות ותשובות

נמצאו 3 רשומות
דף 1 מתוך 1


ניתן לערער פעם אחת בלבד על כל בחינה.
סטודנט רשאי לערער על ציון הבחינה שנקבע לו, עד שבוע מיום פרסום הציונים וסריקת מחברות הבחינה (במבחנים פתוחים).
שימו לב, הגשת ערעור מתבצעת דרך המידע האישי, ראה "נוהל ערעור על בחינה" באתר זה.