המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: סטודנטים

שאלות ותשובות

נמצאו 52 רשומות
דף 1 מתוך 6


יש להוריד את הטופס מאתר המכללה ולהעביר אותו למדור בחינות.
הבחינה אותה ירשום ראשונה היא הבחינה בה יבחן ראשון, לכן יש לשים לב בעת מילוי הטופס למיקום הבחינה על גבי הטופס.
המרצה אינו מחויב להמתין מעבר לזמן הבחינה הראשונה שלך. יש לשקול זאת בבואך להחליט באיזו בחינה תבחן ראשון.
אין קנס על ביטול רישום, אלא אם כן מדובר בבחינות מועדי ב' שנרשמת אליהן על מנת לשפר ציון (עליך לחתום על טופס ויתור להבחן בבחינה שנייה אצל המשגיחות)
באחריות הסטודנט ליידע את המרצים על ניהול שתי הבחינות ברצף. המרצה של הבחינה המתקיימת שנייה אינו מחויב להישאר בזמן הבחינה.
במידה והבחינות החופפות הן בקורסים בהם הסטודנט נבחן לשיפור ציון, עליך להירשם ל"שיפור ציון" דרך המידע האישי ובנוסף למלא ולשלוח למדור בחינות "טופס בקשה להבחן בשתי בחינות"
בין הבחינות תותר הפסקה של 10 דקות שאפשר לנצלה ליציאה לשירותים בליווי משגיחה או לעיון בחומר הבחינה הבא. במידה ותבחר לנצל את ההפסקה לעיון בחומר הבחינה הבאה,תידרש לעשות זאת בכיתת המבחן הראשונה. לאחר מכן תלווה אותך המשגיחה לכיתת המבחן הבאה.
ניתן לערער פעם אחת בלבד על כל בחינה.
סטודנט רשאי לערער על ציון הבחינה שנקבע לו, עד שבוע מיום פרסום הציונים וסריקת מחברות הבחינה (במבחנים פתוחים).
שימו לב, הגשת ערעור מתבצעת דרך המידע האישי, ראה "נוהל ערעור על בחינה" באתר זה.