המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: סגל

סגל אקדמי

פרץ-וייסוידובסקי נדב, מר
פרץ-וייסוידובסקי נדב, מר

מחלקה:  ביה"ס לעבודה סוציאלית
בניין/חדר:  מנהלה, 207 ג' (עבו"ס)
שעות קבלה: יום שני 12:00-13:00