המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: סגל

סגל אקדמי

רייכמן-חורש נעמי, גב'
רייכמן-חורש נעמי, גב'

מחלקה:  ביה"ס לעבודה סוציאלית
בניין/חדר:  מנהלה, 207 ג' (עבו"ס)
שעות קבלה: יום רביעי 08:00-09:00