המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: סגל

סגל אקדמי

מרגלית בלה, גב'
מרגלית בלה, גב'

מחלקה:  ביה"ס לעבודה סוציאלית
בניין/חדר:  מנהלה-207 א' (עבו"ס)
שעות קבלה: יום שני 08:00-09:00