המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: סגל

סגל אקדמי

לייבה משה, מר
לייבה משה, מר

מחלקה:  חינוך
בניין/חדר:  בניין 5, 209
שעות קבלה: יום שני 12:00-13:00