המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: מכינה קדם אקדמית

תק"א

תוכנית קדם אקדמית בשיתוף ובמימון "המינהל לסטודנטים עולים".
התוכנית מיועדת לעולים חדשים המעוניינים להמשיך ללימודים אקדמיים.
 
תוכנית הלימודים
 עברית - ברמה מתקדמת, המכינה ללימודים אקדמיים.
 אנגלית - על פי רמות וכהכנה לאקדמיה.
 מחשבים - במעבדות חדישות.
 מבוא לסטטיסטיקה.
 השתתפות בהרצאות אקדמיות.
 קורס הכנה לפסיכומטרי בשפות - מותנה במספר נרשמים.
 חלוקה למסלולים - כלכלה ומדעי החברה - מותנה במספר נרשמים.

לבדיקת זכאות ולפרטים נוספים
המינהל לסטודנטים עולים, באר שבע 08-6261230/1