המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: מכינה קדם אקדמית

מכינות ייעודיות

מכינה זו מיועדת לסטודנטים המעוניינים להשתלב בלימודים אקדמיים במכללה האקדמית אשקלון. בסיום המכינה מקבל הסטודנט תעודת מכינה, הממירה את תעודת הבגרות לצורך קבלה ללימודים אקדמיים במכללה.  

אנו מציעים שני סוגים של מסלולים ייעודיים
 
מסלול ייעודי למקצועות מדעי החברה קרימינולוגיה / פסיכולוגיה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה / פוליטיקה וממשל / עבודה סוציאלית / סיעוד / בריאות הציבור / לימודי ארץ ישראל / לימודי תיירות / מנהל עסקים (רב-תחומי) / חינוך (רב-תחומי) / משאבי אנוש (רב-תחומי).
 
מסלול ייעודי למקצועות כלכלה ומדעי המחשב   
מדעי המחשב / כלכלה וחשבונאות / כלכלה ולוגיסטיקה / כלכלה ובנקאות / כלכלה וניהול.