המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: ספרייה

צור קשר

כתובת הספרייה:
 
המכללה האקדמית אשקלון - הספרייה
רח' יצחק בן צבי 12, ת"ד 1071
אשקלון, מיקוד78211
 
דרכי התקשרות ובעלי תפקידים:
 

תפקיד

שם

טלפון

EMAIL

מ"מ מנהל הספרייה

גב' אלה יוספובסקי

08-6789147

alla@ash-college.ac.il

ספרנית ראשית וממונה על הרכש

גב' סילביה אבנט

08-6789146

silvia@ash-college.ac.il

אחראית מח' כתבי עת

גב' שושי כהן

08-6789144

shoshi@ash-college.ac.il

שירותי השאלה (בשעות המפורסמות במענה הקולי בלבד)

 

08-6789154

 

שירותי יעץ

 

08-6789155

 

מזכירות הספרייה

 

08-6789156

 

פקס

 

08-6789149