המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: ספרייה

תערוכות בספרייה

תערוכת קבע המוצגת בספרייה, ממחישה ציוני דרך בתולדות עמנו ותרבותנו. התערוכה מקיפה נושאים כמו הצצה בעולמו של המקרא והשפעתו על התרבות העולמית, יצירה יהודית בצל הגלות והרדיפות והתקומה. התערוכה מבוססת על פריטם מקוריים או צילומי פקסימיליה וכל נושא מלווה בקטלוג המכיל הסבר רחב יותר על הפריטים. התערוכה פתוחה בכל שעות הפתיחה של הספרייה, ביקורים שמחוץ למכללה יש לתאם מראש עם מנהל הספרייה.