המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: ספרייה

שאלות ותשובות

נמצאו 12 רשומות
דף 1 מתוך 2


אלו אוסף הספרים המופיעים ברשימות הביבליוגרפיות של הקורסים. ספרים אלו מיועדים לעיון או לצילום בתוך הספרייה במשך כל שעות הלימודים. ניתן להשאילם שעה לפני סגירת הספרייה ועד השעה 9.30 בבוקר יום המחרת.

מספר הספרים שסטודנט רשאי להשאיל בו זמנית מוגדר לפי מסגרת לימודיו. כך, תלמידי האקדמיה יכולים להשאיל עד 15 ספרים, תלמידי המכינה ובית ספר להנדסאים יכולים להשאיל עד 10 ספרים בו-זמנית, תלמידי תק"א וסטודנטים של תוכניות משולבות רשאים להשאיל עד 5 ספרים, מרצים - עד 20. לפירוט תנאי ההשאלה ניתן לעיין בתקנון הספרייה או לפנות לדלפק ההשאלה בכניסה לספרייה.
הארכת תקופת ההשאלה מתבצעת, בתנאי שלא נרשמו קוראים אחרים אשר ממתינים לספר המבוקש. כל עוד אין ביקוש לספר הנדרש, הקורא רשאי לבצע פעולת הארכה.

במקרה של אובדן ספר מאוסף הספרייה יחויב הקורא לשלם את עלות הספר לתאריך הנוכחי. בירור לגבי עלות הספר ניתן לבצע בדלפק ההשאלה.

הסיבה לכך יכולה להיות שהספר נמצא בשימוש על ידי קורא אחר. יש לגשת למדף שוב לאחר פרק זמן מסוים. אם הספר אינו חוזר למקומו במשך כמה שעות, מומלץ לפנות לדלפק ההשאלה ולמלא טופס לצורך איתור הספר. הספרניות יעקבו אחרי הימצאותו במדף.

סילבוס הוא מסמך רשמי, בו מפורטים נושאי הקורס ומטרתו, תוכנית הלימודים, דרישות המרצה ורשימה ביבליוגרפית של חומרים לקריאה.

המילה "שם" המופיעה בסילבוסים בתור מקור מפנה אותנו לפריט הקודם ברשימה או לפריט הקודם של אותו  מחבר, ששמו מופיע לפני המילה.

תדפיס ממוחשב הוא גרסה אלקטרונית של חומרי לימוד, אשר אינם נמצאים בספרייה בצורה מודפסת. ניתן לראותם דרך קטלוג הספרייה. להסבר מפורט על אופן החיפוש פנה לספרניות יעץ.

ניתן לראות את התדפיסים הממוחשבים מהבית. החיפוש מתבצע דרך קטלוג הספרייה עם הקשת פרטי הקורא – שם משתמש וססמה. בצורה דומה ניתן לקבל גם דוגמאות מבחנים משנים קודמות וספרים אלקטרוניים בטקסט מלא.

שאלוני מחקר המופיעים בקטלוג הספרייה, נמצאים בפועל בתוך עבודות גמר לתואר שני ושלישי הממוקמות בקומה העליונה. בכל שאלון מצוין מתוך איזו עבודה הוא נלקח והיכן ניתן לאתרו. להסבר מפורט על אופן החיפוש פנה לספרניות יעץ.