המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: מרכז תמיכה ללקויות למידה

התאמות ואבחונים

 ההתאמות בדרכי הבחינות נועדו לאפשר שוויון הזדמנויות אקדמי לסטודנטים עם לקויות למידה.  
המטרה היא שסטודנטים אלה יוכלו לממש את הפוטנציאל הטמון בהם, תוך שמירה על הרמה האקדמית.
אין מדובר ב"הקלות" או בשינוי מבנה הבחינה. מדובר בהתאמות הנובעות מתוך לקות וניתנות על פי 
צרכים מיוחדים.
רק סטודנטים אשר אובחנו כבעלי לקות למידה ובידם
דו"ח עדכני( עד חמש שנים אקדמאיות) יוכלו לבקש התאמות.

 הבקשה תתבצע על ידי מילוי הטפסים וכן הגשת דו"ח האבחון למשרד התמיכה- לרכזת הנגישות. 
יש למלא את הטפסים הרלוונטיים + כתב ויתור סודיות ולהגיע עמם למרכז התמיכה.
בנוסף, לצרף שני עותקים של דו"ח האבחון.  

כתב ויתור סודיות
טופס פנייה לקבלת שירותים - שני המסלולים
טופס פנייה מסלול עצמאי
טופס פנייה מסלול בר אילן

 המכללה האקדמית אשקלון ואוניברסיטת בר- אילן תכרנה אך ורק באבחונים שיעשו במכונים הבאים:

שם מרכז האבחון

טלפון

חממה, מרכז תמיכה ללקויי למידה, המכללה האקדמית תל חי

 04-8181427

מכון יה"ל, אוניברסיטת חיפה

 04-8249022

מכון יעל, חיפה

 04-8383373

מכון ברוש  המכללה האקדמית עמק יזרעאל

 04-6423449

מלל מרכז לאבחון לקויות למידה, האוניברסיטה הפתוחה , רעננה

 09-7781126

מכון בן-דרור רמת השרון

 03-5493862

המכללה האקדמית בית ברל, ליד כפר סבא
(למועמדים ולומדים בבית ברל בלבד)

 09-7476394

מרכז האבחוןהאוניברסיטה העברית, ירושלים
(סניפים בהר הצופים ובפקולטה לחקלאות ברחובות)

 02-5881183

מכון אלה המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ירושלים

 02-6759584

מכון אלה-אחווה, המכללה האקדמית אחווה

 08-8588139

מרכז האבחון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר-שבע

 08-6479487

מרכז האבחון אוניברסיטת תל-אביב

 03-6405449

מרכז חדד. אוניברסיטת בר אילן

03-5318705