המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: מרכז תמיכה ללקויות למידה

קורסים וסדנאות

קורסים ייחודיים באנגלית ברמות טרום ומתקדמים
מרכז התמיכה בשיתוף עם המחלקה לאנגלית, מקיים קורסים ייחודיים באנגלית ברמת טרום מתקדמים ומתקדמים.
הקורסים מיועדים לסטודנטים לקויי למידה הזכאים להשמעת שאלון הבחינה ע"ג מחשב, הקורסים מתקיימים במעבדת מחשבים תוך שימוש שוטף בתוכנת הקראה.

הוראה מתקנת באנגלית
סיוע באנגלית ע"י מומחית בתחום. המפגשים הינם פרטניים ומיועדים בעיקר לסטודנטים שנכשלו באנגלית.
לתאום, נא לפנות למרכז הלמידה בשעות הקבלה .

סדנא אסטרטגיות למידה (פירוט סדנאות - סמסטר ב')
הסדנא מתמקדת בזיהוי סגנון הלמידה האישי ושיפור הריכוז בהרצאות ובלמידה עצמית, תכנון זמן, ארגון חומר במקצועות ריאליים (ארגון חומר וזכירתו והתמודדות עם מבחנים), הסדנא ניתנת ע"י מומחית לאסטרטגיות למידה לתאום מפגשים פרטניים נא לפנות למרכז התמיכה בשעות הקבלה.
 
סדנאות נוספות בנושאים שונים ייפתחו בהמשך השנה.