המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: דיקאן הסטודנטים

הנחיות חשובות

להלן 3 השלבים להגשת הבקשה למלגה
 
שלב 1: הסימולטור - הכלי שיאפשר לכם לחשב את סיכוייכם לקבל מלגה.
יש להיכנס לקישור הסימולטור ולמלא את כל השדות הנדרשים, כדי לבדוק את הסיכוי שלכם לקבל מלגה
(לפני מילוי טופס המלגה הרישמי הממוחשב!).
 
שלב 2: טופס מלגה רישמי ממוחשב
 לאחר בדיקת הזכאות באמצעות הסימולטור, עליכם להיכנס לקישור טופס מלגה רישמי ממוחשב
ולמלא את כל השדות הנדרשים.
 עם קליטת הבקשה במערכת, תישלח אליכם הודעה לדוא"ל, ובו פירוט המסמכים הנדרשים אותם יהיה עליכם לשלוח לכתובת המייל
ashmilga@gmail.com  עד לתאריך הנקוב.
 בקשה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים לא תובא לדיון בוועדת המלגות!
 
שלב 3:
 אימות נתונים: תתבצע בדיקת כל הנתונים שמילאתם בטופס הבקשה למלגה
מול האישורים שנדרשתם לצרף.   
 הודעות על זכאות למלגה או דחייה של הבקשה תשלח לכתובת הדוא"ל האישי שלכם.
 לידיעתכם! ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה בהתאם נוהל ערעור שיפורסם באתר המכללה
עד לתאריך הנקוב.
 

לכל שאלה או בירור ניתן לפנות אלינו בטלפון: 08-6789195