המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: דיקאן הסטודנטים