המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: M.A  אשקלון

M.S.W. בעבודה סוציאלית*

מועמדים יקרים,
התכנית הייחודית והחדשנית ללימודים לקראת תואר שני בעבודה סוציאלית (.M.S.W) של המכללה האקדמית אשקלון שואפת להעמיק את הידע התיאורטי, האמפירי והמעשי של העובדים הסוציאליים בתחום הזקנה, תוך כדי ראייה רחבה של צרכי הפרט, המשפחה, הקהילה והחברה, ולהקנות לסטודנטים ראייה ביקורתית על השירותים החברתיים. השאיפה היא להתמקד בהמקצעות על ידי העמקה, לצד פיתוח מיומנויות ויכולות לראייה רחבה ומעמיקה של בעיות חברתיות ואישיות.

התכנית מתמקדת בטיפול באתגרים העומדים בפני ציבור העובדים הסוציאליים- במיוחד בתחום הזקנה. היא מיועדת לעובדים סוציאליים בלבד והיא נלמדת ברוח  ערכי העבודה הסוציאלית. תכנית הלימודים מהווה תשתית נרחבת למוקדים נוספים של התמחויות והיא תשפר את המיומנויות של העובדים הסוציאליים בתחומים רבים ומגוונים.

בזכות הגישה האינטגרטיבית של הלימודים, הלימודים ישמשו את בוגרי התכנית במהלך דרכם המקצועית, ויהוו בסיס להתפתחותם האישית והמקצועית לאחר קבלת התואר. 

בברכת הצלחה,
פרופ' מנחם מוניקנדם 
דיקן ביה”ס לעבודה סוציאלית

*הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה