המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: B.A אשקלון

דבר דיקאן ביה"ס
אם אתם אוהבים לעזור לאנשים, אם אתם אוהבים להביא שינוי בחייהם של אנשים ולהשפיע על יצירת חברה צודקת,
בואו והצטרפו אלינו ללמוד מקצוע Bachelor of Social Work) .B.S.W) בעבודה סוציאלית, במכללה האקדמית אשקלון.
בביה”ס לעבודה סוציאלית מתקיימות שתי תוכניות לימוד

B.S.W. בעבודה סוציאלית - תוכנית תלת שנתית.
 B.S.W בעבודה סוציאלית - תוכנית להסבת אקדמאים - דו שנתית.
מקצוע העבודה הסוציאלית מאופיין באתגרים אקדמיים ופרקטיים. מקצוע שחודר לכל שכבות האוכלוסייה הזקוקות להתייחסות טיפולית, תמיכה וסיוע חברתי. מטרתו העיקרית להפוך את ערך ה”חסד”, כפי שבא לידי ביטוי בתרבותנו היהודית ובתרבויות עמים אחרים ואת הידע הרב שבו, למקצוע אנושי רב-מימדי. לימודי התואר יאפשרו לכם לרכוש ידע נרחב ביותר בתהליכי התנהגות והתפתחות אנושית בכלל והבנת היחיד במעגל החיים המשפחתי בפרט. בעולם מורכב ומפותח כשלנו, רכישת השכלה אקדמית בתחום זה מאפשרת מיומנויות מקצועיות להבנת יחידים, קבוצות וקהילות בחברה ומקנה דרכים לסייע להם בהתמודדויות עם אתגרי קיום והתפתחות. למען בניית עתידכם המקצועי, אנו מקיימים בכל תקופת הכשרתכם לימודים תיאורטיים המשולבים בהכשרה מעשית בתחומי התמחות רבים ומגוונים, בתחום הפרט, הקבוצה והקהילה.

בברכת הצלחה,
פרופ' מנחם מוניקנדם
 דיקאן ביה”ס לעבודה סוציאלית