המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: תואר ראשון

תוכנית להסבת אקדמאים

 
תוכנית ההסבה לעבודה סוציאלית לאקדמאים
תוכנית הלימודים בעבודה סוציאלית הפועלת במכללה נחשבת ליוקרתית ולאטרקטיבית בקרב צעירי האזור ואף מבוקשת מאוד בקרב צעירים ברחבי הארץ.
הודות לצוות מרצים בכירים ומעולים ובשל פריסתה של העבודה המעשית בארץ, זכתה התוכנית להצלחה רבה.
 
מטרת התוכנית
התוכנית מאפשרת הקניית ידע ומיומנויות ברמה גבוהה על ידי תואר ראשון נוסף. היא מוצעת בגישות לפרט בקבוצה ולקהילה, המכשירה עובדים סוציאליים שידעו להתמודד בעתיד עם בעיות של אבטלה, אלימות, סמים ועוני. התמודדות יעילה עם בעיות אלה מחייבת יישוב גישה מערכתית רחבה נוסף לטיפול הפרטני המסורתי.
 
 

קורסי השלמה

קוד

מקצוע

נקודות זכות

 

קורסי השלמה-(בשנה א' ו-ב')

 

96-101-00

מבוא לפסיכולוגיה

(רק בשנה א')

4

96-104-00

מבוא לסוציולוגיה

2

96-117-00

מבוא לסטטיסטיקה א'

(רק בשנה א')

3

96-118-00

מבוא לסטטיסטיקה ב'

(רק בשנה א')

3

96-219-00

שיטות מחקר א' - בסיסי

2

96-220-00

שיטות מחקר א' - מתקדם

2

54-200-00

תולדות עם ישראל בת זמננו (למי

שאינו בוגר אוניברסיטת בר-אילן)

4

 

סה"כ קורסי השלמה

20


* סטודנט שלמד קורסים אלה יהיה זכאי לקבל פטור מהם בכפוף לתקנון הכרה בלימודים קודמים. קורסים אלה אינם נכללים במכסת קורסי החובה לתואר. קורסים אלו נלמדים במסלול תואר ראשון B.S.W. בעבודה סוציאלית, במסגרת יום לימודים נוסף מעבר ליום הלימוד הקבוע של קורסי הליבה.

ימי לימוד במסלול הסבה לעבודה סוציאלית:

 

ימי לימוד

ימי הכשרה מעשית

הסבה שנה א'

א'

יומיים בשבוע

הסבה שנה ב'

ג'

יומיים בשבוע


תקנון הכרה בלימודים קודמים