המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: תואר ראשון

סגל מנהלי ואקדמי

סגל המרצים בתכנית*
 
שם המרצה
תואר אקדמי/מקצוע
אבולעפיה יהודית
ד"ר, קרימינולוגית קלינית, מעריכת מסוכנות עפ"י חוק, מטפלת ייעודית עפ"י חוק
בירגר משה
ד"ר, פסיכיאטר בכיר, מעריך מסוכנות עפ"י חוק
רוזנברג גדי
ד"ר, קרימינולוג קליני, מעריך מסוכנות עפ"י חוק, מטפל ייעודי עפ"י חוק
יהושע שטרן שירלי
ד"ר, קרימינולוגית קלינית
פז אורן
 M.A,עו"ד
אסולין מזרחי יהודית
.M.A, קרימינולוגית קלינית, מעריכת מסוכנות עפ"י חוק, מטפלת ייעודית עפ"י חוק
בוקשיצקי מרב
M.A, קרימינולוגית קלינית, מעריכת מסוכנות עפ"י חוק, מטפלת ייעודית עפ"י חוק
מקייטן מורן
M.A, קרימינולוגית קלינית, מעריכת מסוכנות עפ"י חוק, מטפלת ייעודית עפ"י חוק
קומרניצקי דפנה
M.A, קרימינולוגית קלינית, מעריכת מסוכנות עפ"י חוק, מטפלת ייעודית עפ"י חוק
שפרן נטע
M.A, קרימינולוגית קלינית, מעריכת מסוכנות עפ"י חוק, מטפלת ייעודית עפ"י חוק
ראש ועדת ההיגוי: פרופ' משה קוטלר
ראשת התכנית: ד"ר יהודית אבולעפיה

* רשימת המרצים יכולה להשתנות ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של המכללה

התכנית מתקיימת במסגרת החוג לקרימינולוגיה של המכללה:
ראש החוג: פרופ' ישראל נחשון
ראשת החוג לתואר שני: פרופ' אפרת שהם
אחראית מנהלית: גב' אלינה רטר
מזכירת החוג: גב' מיטל כהן 
טל: 08-6789232/242
פקס: 08-6789233