המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: תואר ראשון

ההערכת מסוכנות- הכשרה מעשית


ההכשרה המעשית יכולה להתחיל בסמסטר א' על פי תיאום אישי. מומלץ כי הכשרה זו תסתיים עד תום הלימודים, שכן היא מהווה תנאי לקבלת התעודה. ההכשרה המעשית כוללת:
30 צפיות בהעכות מסוכנות על ידי מעריך על פי חוק, משך כל הערכה כשלוש שעות- סך הכול: 90 שעו..
15 צפיות פעילות בהערכות מסוכנות ותרגול כתיבה של הערכות, משך כל הערכה כשלוש שעות- סך הכול: 45 שעות.
15 בדיקות הערכות מסוכנות בנוכחות מעריך, משך כל בדיקה כשלוש שעות- סך הכול: 45 שעות.
סה"כ: 180שעות הכשרה מעשית.

חשוב: ההכשרה המעשית אינה כוללת את כלל דרישות החוק להכשרה כמעריך מסוכנות. השעות הנדרשות לקבלת הרשיון תלויות בנסיונו הקודם של הלומד, ותידרש התאמה אישית על פי דרישות החוק והוועדה המייעצת (ראה סעיף 6     (2), סעיף 6(3) וסעיף 6(4) לתקנות הגנה על הציבור מפני עבריינות מין (מעריכי מסוכנות) התשס"ז-2006).

לידיעה: ללומדים תינתן אפשרות לרכוש הדרכות נוספות במרכז להערכת מסוכנותבאר יעקב בתשלום נוסף על שכר הלימוד, עד להשלמת השעות הנדרשות על בסיס הכשרתם הקודמת.

מסלולי לימוד ושכר לימוד 
מסלול א': לימודים אקדמיים+הכשרה מעשית- 13400 ש"ח לכל שנת לימודים (4 סמסטרים, 26800 ש"ח בסך הכול).
מסלול ב': לימודים אקדמיים בלבד- 6700 ש"ח לכל שנת לימודים (3 סמסטרים, 13400 ש"ח בסך הכל).
* ההכרה בתכנית לגמול השתלמות נמצאת בטיפול.

תעודה
לבוגרי התכנית שילמדו במסלול א', תוענק בתום ההכשרה תעודה מטעם המכללה האקדמית אשקלון והמרכז להערכת מסוכנות, שתכלול את פירוט הקורסים שנלמדו, נושאי הלימוד, ושעות ההכשרה המעשית שנצברו במסגרת הלימודים.
אישורים בגין השרה עצמאית ינתנו על ידי המרכז להערכת מסוכנות.
לסטודנטים שילמדו במסלול ב' תוענק תעודה מטעם המכללה האקדמית אשקלון, שתכלול את פירוט הקורסים שנלמדו ונושאי הלימוד.

דמי הרשמה- 100 ש"ח