המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: תואר ראשון

הערכת מסוכנות לעברייני מין

מועמדים יקרים,
בשני העשורים האחרונים נחקקו במדינות שונות בעולם, ובכללן ישראל, חוקים רבים המסדירים היבטים שונים של הטיפול בעברייני מין ושל הפיקוח עליהם. במקרים רבים חקיקה זו היא תולדה של לחץ ציבורי ופוליטי שנוצר בעקבות מעשי אלימות מינית שהסעירו את דעת הקהל, ובפרט עבירות מין אלימות שקרבנותיהן ילדים. נוכח מחקרים אלה אימצו מדינות רבות גישה של הגנה על הקהילה (community protection approach) המתבטאת, בין השאר, בפיקוח מוגבר על עברייני מין, ובטיפול שנועד למנוע עבירוות חוזרות. אחדים מחוקים אלה דורשים הערכת מסוכנות של המורשעים בעבירות אלו.
בשנים האחרונות נדרשות הערכות מסוכנות לשם קבלת החלטות שיפוטיות וטיפוליות רבות. כיום מהווה הערכת המסוכנות חלק מהשיקולים לעונש על פי חוק התיקון לחוק העונשין העוסק בהבניית שיקול הדעת השיפוטי. יתרה מכך, בתי משפט, ועדות משפטיות ומשפטיות למחצה, וועדות פסיכיאטריות. וכן הגופים העוסקים ברישוי כלי נשק ובאלימות במשפחה, דורשים באופן גדל והולך הערכת מסוכנות של האנשים הבאים בפניהם.
החוג לקרימינולוגיה והמרכז להערכת מסוכנות מציעים תכנית הכשרה אקדמית ומעשית למעריכי מסוכנות לעברייני מין, אשר אינה קיימת במוסד מקביל כלשהו בישראל.


מטרת התכנית
מתן הכשרה אקדמית יעשה על פי דרישות החוק למעריכי מסוכנות פוטנציאליים, תוך התנסות מעשית ורכישת חלק מדרישות ההכשרה המעשית המפורטות בחוק. הלימודים בחוק יתקיימו במקביל לרכישת חלק מההתמחות המעשית הנדרשת. תכנית ייחודית זו תייצר עבור המשתתפים בה את סביבת הלימוד וההכשרה האופטימאלית.

אוכלוסיית היעד ותנאי הקבלה
בהתאם להוראות החוק, התכנית מיועדת לאנשים ללא עבר פלילי, בעלי הכשרה אקדמית ומקצועית קלינית בסיסית, בכלל זה: קרימינולוגיים קליניים או קרימינולוגיים אחרים בעלי תואר שני שקיבלו רישוי לעסוק בטיפול, רופאים מומחים בפסיכיאטריה או בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, פסיכולוגים מומחים ועובדים סוציאליים בעלי נסיון קליני בעבודה עם אוכלוסייה פורנסית (עבריינים, אסירים, בני נוער בסיכון) במשך שנתיים לפחות.
בנוסף, יתקיים ראיון קבלה.
(מרצה במסגרת התכנית לא יוכל להירשם כתלמיד)

הסגל האקדמי
בתכנית מלמדים טובי המרצים בתחום הערכת מסוכנות בישראל, סגל בעל נסיון בביצוע הערכת מסוכנות, בהדרכת ובהכשרת מעריכי מסוכנות וחלקו אף עוסק במחקר בתחום.

מבנה התכנית
התכנית תתקיים במשך ארבעה סמסטרים רצופים, בימי ג' בין השעות 15:00-21:00.
כמו כן, יתקיימו מספר ימי לימוד מרוכזים במרכז להערכת מסוכנות בבאר יעקב בחטיבה לפסיכיאטריה משפטית, החל משעות הבוקר, לצוך התנסות. מועדי ההתנסות יתואמו עם הסטודנטים.
הלימודים היישומים יתבצעו במרכז להערכת מסוכנות בתיאום מראש באופן עצמאי על ידי הסטודנט, ויכללו המשך הכשרה ישומית כדוגמת זו המפורטת בתכנית הלימודים.

תכנית הלימודים