המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: תואר ראשון

אודות החוג לתזונה*

מטרת התכנית
מטרת התכנית המוצעת היא לאפשר לתלמידים ללמוד, להבין ולרכוש מיומנויות בתחום מדעי התזונה הקלינית, טיפולית וקהילתית, כולל: שיטות מחקר, בריאות הציבור וקידום בריאות האדם והסביבה; גישה קהילתית לרווחה חברתית- כלכלית ותזונתית; היכרות עם שירותי תזונה והסעדה ציבורית; וניהול קהילתי של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים- בגיל הרך ובגיל השלישי, ובמצב עוני חברתי- כלכלי ותזונתי. זאת על מנת לאפשר השתלבות מקצועית בתחומים המגוונים בהם מעורבת התזונה הקלינית והקהילתית. תלמידים חדשים ו/או אנשי מקצועי שרוצים להרחיב את כישוריהם ותחום עיסוקם לכיוון התזונה הקהילתית והטיפולית יוכלו להשתלב במסלול לימודים זה.

תכנית הלימודים תשלב בין קורסי מבוא במדעי הטבע, מדעי התנהגות והחברה- לבין קורסי ליבה והתמחות בתחומי העיסוק המגוונים של תזונה קלינית וקהילתית. כמו כן, התכנית תספק קורסים מתודולוגיים אשר יאפשרו לסטודנטים התנסות אמפירית בתחומי התזונה והבריאות השונים, הלכה למעשה. לימודי המתודולוגיה בתחום מידענות ואוריינות תזונה יאפשרו עצמאות בהשגת חומרים ותקשורת, מדיה ורשתות חברתיות, להשתלבות בפעילות קהילתית, ולהוות מקור ידע והדרכה לשירות הקהילה.

אוכלוסיית היעד
התכנית נועדה לצעירים ולצעירות לאחר שירות צבאי ו/או לאזרחים המבקשים להשתלב בעבודה במגוון תפקידים בתחום התזונה והדיאטה במערכת הבריאות, וכן לעובדים במערכת הבריאות בישראל המבקשים לרכוש השכלה אקדמית בתחום עבודתם לקראת קידומם המקצועי.

הסגל האקדמי
בתכנית מלמדים טובי המרצים בתחום התזונה, תחת שרביטה של ד"ר ניבה שפירא ולצידה אנשי סגל אקדמי המייצג תחום רחב של התמחויות בתזונה ובבריאות הציבור.

 המבקש לקבל תעודת תזונאי-דיאטן בישראל** חייב להיות בעל תואר ראשון בתזונה-דיאטנות, ולסיים בהצלחה הכשרה מעשית ולעמוד בבחינה הממשלתית במקצוע זה.
בנוסף, עליו לעמוד בתנאי הסף הבאים:
- גיל 18 לפחות
- אזרח ישראלי או תושב ישראל
- לא הורשע בישראל או מחוץ לישראל, בעבירה פלילית או בעבירה משמעתית, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לקבל תעודה במקצוע בריאות, ולא הוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה בשל עבירה כאמור, שטרם ניתן בהם פסק דין סופי.

 תכנית לימודים לתואר "בוגר" B.Sc בתזונה

*הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה
** נא לעקוב אחר הוראות משרד הבריאות בעניין זה מעת לעת