המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: תואר ראשון

אודות החוג לסיעוד*

 
מטרת תכנית הלימודים
התכנית מכשירה אח/ות מוסמכ/ת ברמה אקדמית למגוון תפקידים, ברמה התחלית, במערכת הבריאות - בבתי חולים ובקהילה - על בסיס ידע מדעי רחב במדעי הסיעוד, הרפואה, החברה, וההתנהגות, עליהם מושתתת העשייה הסיעודית בכל תחומיה.
לבוגרי התכנית יוענק תואר בוגר בסיעוד ( B.S.N.) ותעודת אח/ות מוסמכ/ת, בכפוף להצלחה בבחינת רישוי ממשלתית של משרד הבריאות.

יעדי התכנית
להקנות ידע, כלים ואמצעים למתן טיפול סיעוד כוללני ליחידים ומשפחות במצבי בריאות וחולי, באמצעות פיתוח מיומנויות לתקשורת בין אישית, פיתוח יכולת לניתוח וחשיבה ביקורתית, יכולת לניהול הטיפול ושיתוף פעולה עם עמיתים ובעלי מקצועות בריאות אחרים ועבודה בצוות רב מקצועי.
מבנה תכנית הלימודים
משך התכנית 4 שנים - 8 סמסטרים.
קורסי היסוד במדעי הסיעוד, הרפואה והחברה, הנלמדים בשנה א', הינם בסיס להמשך הלימודים וסיומם, בהצלחה, מהווה תנאי להמשך הלימודים. הלימודים הקליניים וההתנסויות מתחילים בשנה ב' ונמשכים, במקביל ללימודים העיוניים, במשך כל שנות הלימוד.
הלימודים העיוניים מתקיימים בקמפוס המכללה והלימודים הקליניים מתקיימים במגוון שדות קליניים, בשירותי אשפוז וקהילה של מערכת הבריאות.
צוות המרצים המנוסה ישקף בהוראה את מגוון התפקידים של האח/ות ומרכזיותה בצוות המטפל, הרב מקצועי.

תכנית הלימודים בחוג לסיעוד

*קבלת התואר מותנית באישור המל"ג