המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: תואר ראשון

אודות החוג לפוליטיקה וממשל

תוכנית הלימודים של החוג לפוליטיקה וממשל קיבלה הסמכה של המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון (B.A) בפוליטיקה וממשל במתכונת דו-חוגית .
 
 אוכלוסיית היעד
התוכנית נועדה לשרת מגוון רחב של סטודנטיות וסטודנטים:  לאזרחים המגלים עניין אקדמי בתחום המדיניות והממשל מתוך תחושת אחראיות לגורל המדינה ורצון לקחת חלק בעיצוב גורל זה; עבור אלה שהתחילו לעבוד במגזר הציבורי או הביטחוני, ואשר מבקשים לרכוש את הכלים המדעיים שבעזרתם הם שואפים לשפר את מעמדם בגופים אלה; ולאלה המשולבים במגזר הפרטי ואשר מבקשים  להתקדם  ולהרחיב את  הידע והכלים המדעיים  בתחום עיסוקם.
 
 מטרת הלימודים
תוכנית הלימודים מיועדת למבקשים להשתתף באופן פעיל בחיים הציבוריים, בהנהגת העתיד ולהשתלב במערכות הממשל, השלטון, והמנהל הציבורי במישור הארצי והמקומי. בתוכנית הלימודים ישולבו קורסים, סדנאות וסיורים לימודיים בתחום. התואר הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה. מחזור ראשון של בוגרי החוג סיים את לימודיו בשנת תשע"ב. התואר מעניק זכות ללימודים אקדמיים לתואר השני במוסדות להשכלה גבוהה.
בישראל של המאה ה- 21 צורכי החברה והמשק, בייחוד בתחומי השירות הציבורי, מחייבים את העוסקים בכך בהכשרה אקדמית נאותה. לימודי התואר בפוליטיקה וממשל נועדים להקנות לך את הרקע ואת הכלים לכך.
הכשרה מסוג זה חשובה במיוחד למבקשים להשתתף באופן פעיל בחיים הציבוריים, בהנהגת העתיד ולהשתלב במערכות הממשל, הדיפלומטיה, התקשורת הציבורית והמנהל הציבורי במישור הארצי והמקומי, ובכללם:
• משרדי ממשלה (כגון משרד ביטחון, משרד הפנים, המשרד לקליטת עלייה)
• צוערות וצוערים במשרד החוץ לקראת שירות מדיני ודיפלומטי
• רשויות מקומיות(נבחרים ועובדים)
• מערכת הביטחון לגווניה השונים
• משרד מבקר המדינה
• הכנסת (בכלל זה עוזרים פרלמנטריים לחברי כנסת)
נוסף על כך, קליטת בוגרינו במגזר הפרטי באותם התחומים, שבהם נדרש תואר ראשון אקדמי כמו:
• מחלקות לקשרי חוץ של מוסדות פרטיים, משרדי יחסי ציבור ועוד
• פעילות שכונתית וקהילתית
• בנקאות ועולם העסקים כגון, סחר בינלאומי וענף התיירות
• מסגרות פוליטיות ומפלגתיות, שמטרתן שינוי חברתי מבוקר
• ולבסוף, בסיום התואר ניתן ללמוד לימודי תואר שני, ובהמשך גם תואר שלישי במוסדות להשכלה גבוהה.
 
 הסגל האקדמי
 בחוג מלמדים מרצים בכירים וידועים בתחום לצד אנשי סגל אקדמי צעיר ודינמי. הרכב זה מקנה לחוג אופי של שילוב, ותק וניסיון יחד עם חדשנות מקצועית