המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: תואר ראשון

החוג לכלכלה וחשבונאות

לאחר שנים רבות בהן צברה המכללה ניסיון בהפעלת תכניות לימודים בכלכלה ומנהל עסקים בחסותה של אוניברסיטאת בר אילן, ובהפעלת 3 תכניות לימודים עצמאיות במסגרת הפקולטה לכלכלה, אישרה המועצה להשכלה גבוהה בשנה"ל תשע"ד למכללה ללמד תוכנית לימודים עצמאית לקראת תואר ראשון (B.A) בכלכלה וחשבונאות.

 מטרת התכנית
מטרת הלימודים היא להכשיר את התלמידים למילוי תפקידים בתחום החשבות וראיית החשבון במשק הישראלי. הכשרה זו מבוססת על מתן רקע דיסציפלינרי וכלים מקצועיים בשבעה תחומים עיקריים: כלכלה, חשבונאות פיננסית, חשבונאות ניהולית, ביקורת חשבונות, מדעי הניהול, חוק ומשפט, ומסים.
התכנית המוצעת לכם, מבוססת על ראיה רחבה של תחום הכלכלה והחשבונאות ומקנה את היכולת לטפל בידע חשבונאי והבנת אופי המידע החשבונאי עם דגש השינויים האחרונים בעולם הניהול, העסקים והמסחר בישראל. זאת, תוך עמידה על ההתפתחויות הטכנולוגיות והחברתיות, מנקודת ראותו של החשבונאי והמנהל העוסקים בתחום.
המושג "כלכלה וחשבונאות” מתייחס לא רק למתרחש בין כתלי משרדים לראיית חשבון אלא גם לפעילויות פיננסיות במישורים נוספים של החברה הישראלית ובהקשרים מגוונים ורחבים של תחום הניהול. העיסוק בכלכלה וחשבונאות באופן רחב, בלמידה ובמחקר, מעיד על כך שהתחום נתפש כבעל חשיבות ראשונה במעלה ועל כן הוא עומד במרכז השיח הציבורי.

אוכלוסיית היעד  
התכנית נועדה לצעירים וצעירות לאחר שירות צבאי או אזרחי המבקשים להשתלב בשוק העבודה בתפקידים בתחום החשבות וראיית החשבון, וכן לעובדים בשירות הציבורי והמסחרי המבקשים לרכוש השכלה אקדמית בתחום עבודתם לקראת קידומם המקצועי.

 הסגל האקדמי
בתכנית מלמדים טובי המרצים בתחום הכלכלה והחשבונאות ולצידם אנשי עשייה מתחום החשבונאות והכלכלה, בפיקוחו ובהכוונתו של ראש החוג פרופ' יוסי אהרוני.

מבנה תוכנית הלימודים בחוג לכלכלה וחשבונאות