המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: B.A אשקלון

תואר שני בבר אילן

כשלוחה היסטורית של אוניברסיטת בר אילן, המכללה האקדמית אשקלון נהנית משותף פעולה מיוחד עם אוניברסיטת בר אילן ובמסגרתה מוצע לבוגרי המכללה בכלכלה וניהול ובוגרי המסלול הבר אילני
רב-תחומי כלכלה ומנהל עסקים להמשיך לתואר שני.

להלן מכתבו של ראש החוג בבר אילן פרופ' יוסי דויטש בנדון.

מכתב לסטודנטים הלומדים במסגרת ביה"ס לכלכלה במסלול העצמאי של
המכללה האקדמית אשקלון

מכתב לסטודנטים הלומדים במסגרת המסלול הרב תחומי במגמת כלכלה ומינהל עסקים של אוניברסיטת בר אילן במכללה האקדמית אשקלון.