המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: תואר ראשון

תוכנית לעבודה סוציאלית

מקצוע העבודה הסוציאלית מאתגר את הסטודנטים ומגיע לכל שכבות האוכלוסייה הזקוקות לתמיכה ולסיוע. מטרתו
העיקרית להפוך את ערך ה"חסד", כפי שבא לידי ביטוי בתרבותנו היהודית ובתרבויות עמים אחרים ואת הידע הרב
שבו, למקצוע אנושי.
הסטודנט ירכוש ידע נרחב ביותר בתהליכי התנהגות והתפתחות אנושית של הכלל והבנת היחיד במעגל החיים
בעבודה סוציאלית. (B.S.W.) המשפחתי בפרט. סטודנט שיעמוד בכל הדרישות יוסמך לתואר ראשון.
 
התוכנית מורכבת מחטיבות לימוד עיוניות ומעשיות, מוקדי למידה וקורסים כלליים. הסטודנט נדרש ללמוד קורסים
במשך שלוש שנים בהיקף של כ 62- שעות שבועיות המזכות אותו ב 124- נקודות זכות אקדמיות, לשם קבלת התואר
הראשון בעבודה סוציאלית.
כבר בשנה הראשונה ללימודיו הסטודנט משתתף בתוכנית הכשרה מקצועית בשדה, המתקיימת בשירותים סוציאליים
וקהילתיים ובסוכנויות שהוכרו כמתאימות לכך באזור.
 
תחומי העבודה המעשית כוללים התמחות בעבודה קהילתית ובעבודה פרטנית. התוכנית פרוסה ברחבי הדרום והמרכז,
ופועלים במסגרתה כ 300- מדריכים מנוסים שהוכשרו במיוחד לצורך ביצוע משימה זו.

 מבנה תוכנית הלימודים בפקולטה לעבודה סוציאלית 

ימי לימוד:

 

 

ימי לימוד

ימי הכשרה מעשית

שנה א'

א', ב', ד'

ג'

שנה ב'

א', ב'

ג', ה'

שנה ג'

א', ב'

ג', ה'

 

 

 

 

 

 

 

יום לימודים מלא נערך בין השעות 08:00 – 19:30

יום הכשרה מעשית = 7 שעות (עם אפשרות ליום אחד לפחות בשעות אחה"צ)