המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: B.A אשקלון

אודות בית הספר לע"ס

בית הספר לעבודה סוציאלית הוקם בשנת 1994 על ידי פרופ' מנחם מוניקנדם, גב' שרה חזן וגב' סוניה בכור במטרה להכשיר תלמידים תושבי אשקלון וסביבותיה למקצוע העבודה הסוציאלית וכן על מנת להכשיר אנשי מקצוע בתחום החברתי, (בעלי השכלה אקדמית או חסרי השכלה כזו), העובדים באזור הדרום לקראת תואר אקדמי בעבודה סוציאלית. במחזור הראשון למדו 17 סטודנטים בלבד.
עד סוף שנות התשעים שכן בית הספר במבנה טרומי בשכונת "שמשון" באשקלון. בשנת 1999 - כחלק מהתנופה של המכללה האקדמית אשקלון והדרישה הגוברת להשתלבות במקצוע העבודה הסוציאלית - עבר בית הספר למבנה החדיש והמשוכלל, שבו הוא ממוקם כיום.

בבית הספר פועלות כיום שתי תוכניות ללימודי עבודה סוציאלית:

תואר ראשון בעבודה סוציאלית ותוכנית הסבה לעבודה סוציאלית. עד שנת 2004 היה בית הספר שלוחה של אוניברסיטת "בר-אילן" באופן שהייתה התאמה מוחלטת בין תוכנית הלימודים וההכשרה בבית הספר לבין זו הנהוגה באוניברסיטה.

בלימודי התואר הראשון - החל משנת הלימודים תשס"ה פועל ביה"ס כגוף עצמאי, המכשיר בוגרים לקראת תואר אקדמי בעבודה סוציאלית של המכללה האקדמית אשקלון. בתוכנית ההסבה - פועל ביה"ס באופן עצמאי החל משנת הלימודים תשס"ט.

בבית הספר יש כיום כ-600 תלמידים ו 60 מרצים מן השורה הראשונה. למרות הגידול המטאורי של בית הספר, הוא ידוע ברמה המקצועית הגבוהה, המשלבת יחס אישי לכל סטודנט וסטודנטית.