המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: תואר ראשון

הסגל האקדמי

דורון שלומי, ד"ר

מחלקות:  החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, החוג לקרימינולוגיה
נייד:  054-4997088
בניין/חדר:  בניין 4- 105
שעות קבלה: יום שני 10:00-12:00

ד"ר שלומי דורון - קורות חיים

פסטיבלים ואירועים ציבוריים: במסגרת התואר השני עשיתי מחקר עומק שכלל ראיונות עם ניצולי בית היתומים של קורצ'אק. בנוסף עשיתי ניתוח טכסטואלי של הצגה בשם "הדואר". הצגה ייחודית זו נכתבה בתחילת המאה על ידי הפילוסוף והסופר ראבינדראנט טאגורה ואף זיכתה אותו בפרס נובל לספרות בשנת 1912. המחנך והסופר יאנוש קורצ'אק לקח מחזה זה והפך אותו לטקס מעבר בתאריך 18 ליולי 1942 (4 ימים לפני הגירוש שלו ושל ילדי בית היתומים לטרבלינקה)- הן לילדים עצמם לקראת המוות; הן לקהל הרב שגדש את האולם והן כלפי המצב העגום שבו כולם נמצאו. קורצ'אק ידע בתבונתו שהסוף קרב ולכן החליט להשתמש בטכסט זה. בעבודת מחקר שארכה 3 שנים הצלחתי לחשוף את נוסחי ההצגה בשפות פולנית, עברית ואנגלית. כן חשפתי את ההזמנה להצגה שנכתבה על ידי קורצ'אק עצמו. את קורות אותם ימים ניתחתי באמצעות מושגים אנתרופולוגיים של טקס מעבר, לימינליות וזוגות בינאריים של האנתרופולוג והבלשן קלוד לוי-שטראוס. אני מתרגל במכללה האקדמית אשקלון את הקורס מבוא לאנתרופולוגיה זה שנים רבות ובהצטיינות. במכללה האקדמית יהודה ושומרון אני מרצה בקורס תיאוריות אנתרופולוגיות ובמסגרתו אני מעביר ידע אנתרופולוגי רב הקשור לעולם זה. החברה החרדית ומאפיינים שונים בה – "חזרה בתשובה" מול "חזרה בשאלה" במסגרת עבודת הדוקטורט שלי שמגיעה בשנה זו לסיום, עשיתי מחקר אנתרופולוגי ועבודת שדה שנמשכה כ- 3 שנים. במסגרת עבודה ייחודית זו עשיתי 87 ראיונות עומק עם יחידים שחזרו בתשובה וכאלו שחזרו בשאלה. מעבר לראיונות הצטרפתי לכינוסים רבים של שני הנתיבים הללו כולל כניסה לישיבות בירושלים ובבני-ברק. במחקר זה העמקתי רבות על תהליכים מורכבים בחברה החרדית כיום והחידוש במחקר זה יהיה גם בהיבט הממצאים וגם בהיבט תיאורטי שבו אני משתמש במודל התלת-שלבי של טקס המעבר של האנתרופולוגים ואן גנפ וויקטור טרנר וממנו אני מציע זווית ראייה תיאורטית חדשה שכוללת מושגים של טקס הגדרה אישי, לימינוידיות ותהליכי קומיונטס מורכבים. מושגים אלו ייבחנו, לראשונה, על תהליכי "חזרה בתשובה" ו"חזרה בשאלה". עבודה זו משמשת כצוהר ייחודי לחברה החרדית ולתופעה של כניסה לחברה טוטלית ויציאה ממנה. בנוסף, בעבודה זו זוויות חדשות הקשורים למושגים של עבודה ופנאי בחברה דתית מול זו החילונית. בשנה''ל תשס''ו העברתי שני קורסי בחירה בנושא של העולם החרדי ודת וחברה במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון. שיטות מחקר איכותניות ואתנוגרפיות תחום המחקר האיכותני והאתנוגרפי משמש אותי זה כ- 10 שנים כבסיס למחקר. בנוסף אני מתרגל בקורס זה שנים רבות ובמכללה האקדמית יהודה ושומרון אני משמש כמרצה מן המניין לשיטות מחקר אלו, בהיקף של 2 ש''ש. במסגרת הקורס אני מתרגל את הסטודנטים/יות בשיטות השונות וחושף עולם חדש זה בפניהם. סוציולוגיה, חברה וחינוך, פערים בחברה הישראלית תחום מרכזי נוסף הוא זווית הראייה הסוציולוגית ובמיוחד זו הקשורה לעולם החינוך והפערים בין הקבוצות בחברה הישראלית. במכללה האקדמית אשקלון אני משמש שנים רבות כמתרגל מצטיין בקורסים: סוציולוגיה של החברה הישראלית; מבוא לסוציולוגיה. במכללה האקדמית יהודה ושומרון אני משמש כמרצה לקורסים מבוא לסוציולוגיה וכן לקורס החשוב תיאוריות סוציולוגיות שבמסגרתו אני אחראי על העברת התיאוריות השונות בתחום זה. בנוסף אני מתנדב ופעיל בקרן אייסף, הקרן הבינלאומית לחינוך זה 12 שנה בתחום של חינוך, צמצום פערים בחברה הישראלית וחשיבות ההשכלה הגבוהה. במסגרת פעילות זו אני מסתובב בין בני נוער ובין סטודנטים ברחבי הארץ ומעביר סדנאות בתחום. במכללה האקדמית יהודה ושומרון תרגלתי גם בקורס סוגיות בחברה הישראלית לעובד/ת הסוציאלי: רב-תרבויות, עלייה והגירה, וזאת במסגרת לימודי עבודה סוציאלית. הדרכה ביבליוגרפית זה שנים רבות אני מרצה בקורס הדרכה ביבליוגרפית. במסגרת קורס זה אני מדריך את הסטודנטים/יות כיצד לנהל מחקר; כיצד לרשום עבודה אקדמית, חיפוש במאגרי מידע ואינטרנט. במסגרת זו הוצאתי חוברת הכוללת 150 עמודים ובה חומר תיאורטי רב שאספתי במהלך שנים רבות של התמקצעות בתחום זה. בשנים האחרונות אני גם מרצה לקבוצת שמשון במכללה האקדמית אשקלון. קורסים: מבוא לאנתרופולוגיה; שיטות מחקר אתנוגרפיות ואיכותניות; תיאוריות אנתרופולוגיות; הדרכה ביבליוגרפית; כתיבה מדעית; החברה הישראלית; "חזרה בתשובה" ו"חזרה בשאלה" בחברה הישראלית; החברה החרדית: בין הסתגרות להשתלבות. קורסי קיץ: הדרכה ביבליוגרפית; ארגון פוליטי ופיקוח פוליטי; משברים בארגונים. קורסים נוספים: ניצנים ראשונים של התרבות; קבוצות פגיעות בחברה הישראלית; דת וחברה; סוגיות בחברה הישראלית לעובד/ת הסוציאלי: רב-תרבויות, עלייה והגירה; ארגון פוליטי ופיקוח פוליטי; תיאוריות סוציולוגיות. רשימת פרסומים דורון, שלומי (2008). "הצגת 'הדואר' של טאגור בבית היתומים של קורצ'אק, דור לדור, ל''ג: 145-162. דורון שלומי (2009), "חזרה בתשובה" ו"יציאה בשאלה": טקסי מעבר וטקסי הגדרה אישיים. סוגיות חברתיות בישראל, 9: 90-53. דורון, שלומי (2009). "הצורך של "חוזרים בתשובה" ו"חוזרים בשאלה" בטקסי מעבר". חידושים, 4: 44-40. דורון, שלומי (2010). "ילדי הרחוב, רדיו, פרלמנט, כללי החיים, תרבות, פדגוגיה מבדחת, חלום, תהליך חינוכי". צור, אבי וגלעד בתיה (עורכים). לקסיקון חינוכי ברוח מורשת קורצ'אק. תל- אביב: משרד החינוך ואוניברסיטת תל-אביב (ערכים בלקסיקון). דורון, שלומי (2010). "מחסומי זהות והדרה בתהליך "חזרה בתשובה" של מזרחים-ספרדים". בתוך: קפלן, קימי ונורית שטדלר (עורכים). חרדים וחרדיות בישראל: מפגשים, השפעות ותמורות. ירושלים: ון ליר. דורון, שלומי (2010). המהלכים בין העולמות: "חזרה בתשובה" ו"חזרה בשאלה" בחברה הישראלית. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן וקרן שניצר. עורך וכותב את "זרקור לספרים חדשים" בכ''ע סוגיות חברתיות בישראל, 2006, 1 (עמ' 259-273); 2006, 2 (עמ' 225-212);2007, 3 (עמ' 242-226); 2007, 4 (עמ' 242-221); 2008, 5 (עמ' 249-228), 2008, 7 (267-244); 2009, 8 (257-233) Doron, Shlomi (2008). "Learning to Accept the Angel of Death with Equanimity", Korczak and Tagore in Warsaw Ghetto. Pp. 1-23. (In English) פורסם במכון החינוכי הבינלאומי ע''ש יאנוש קורצ'אק, ישראל ואונסק''ו http://www.gfh.org.il/Index.asp?ArticleID=1055&CategoryID=167&Page=1 Doron, Shlomi (2009). "Tagore & Korczak in Warsaw Ghetto". Biswas, Amalendu (Ed.). Tagore & Life: A Celebration Volume. London: Tagore Center and LSE. Pp. 1-23. Doron, Shlomi (2008). "Personal Definition Ceremonies and Change of Identity: The Case of Newcomers to Ultra-Orthodox Judaism ("Hazara Betshuvah") and Defectors from Ultra-Orthodox Judaism ("Hozrim Beshe'elah") in Israeli Society". Sociology of Religion.