המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: תואר ראשון

הסגל האקדמי

נוי-קניון סמדר, ד"ר

מחלקה:  החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
בניין/חדר:  בניין 4- 107
שעות קבלה: יום ראשון בין השעות 16:00-17:00- בתאום מראש

ד"ר סמדר נוי - קניון - פרסומים

נוי, ס. ומישורי, ד. שליטה רפואית ודומיננטיות הרופאים בדיוני הוועדה הציבורית-מקצועית לבחינת נושא תרומת הביציות בישראל. סוציולוגיה ישראלית, י"א, 1, 64-37. נוי, ס. מישורי, ד. והשש, י. (2007). אווזות המטילות ביציות זהב - הצעת חוק תרומת ביציות התשס"ז. רפואה ומשפט, 37, 161-179. קניון, ס' (2006). תרומת ביציות: הבטים חברתיים, משפטיים ומוסריים. רפואה ומשפט, 35: 190-159. קניון, ס' (2007). בין התנשאות פרופסיונלית לקרבנות כרונית: פרשנות והתמודדות של רופאים בישראל עם תביעות חבות רפואית. סוגיות חברתיות בישראלית, 3: 225-190. קניון, ס', הריסון, מ' וסילבר, א' (2006). מחלוק לבן לצווארון לבן: ניתוח סוציו-היסטורי של יחסי הפרופסיה הרפואית ובית-המשפט כפי שהם משתקפים בפסיקה בעניין חבות-רפואית. רפואה ומשפט, 34: 68-52.