המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: תואר ראשון

הסגל האקדמי

זיבצנר בתיה, ד"ר

מחלקות:  חינוך, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
נייד:  054-7202495
דוא"ל: batsib@gmail.com
בניין/חדר:  בניין 4, 107
שעות קבלה: יום שני בשעה 10:00

ד"ר בתיה זיבצנר - השכלה ונסיון מקצועי

השכלה:

1990 PHD (Summa Cum Laude) "דפוסי קליטה של רעיונות ההשכלה באמריקה הספרדית: מכסיקו וארגנטינה 1825-1790", מנחיים: פרופ' ש.נ. אייזנשטדט, פרופ' ר. כהנא, המחלקה לסוציולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

1979 M.A סוציולוגיה של החינוך "פיצול בתוך אחדות במקסיקו הקולוניאלית: ההשפעה על המשכילים", האוניברסיטה העברית, ירושלים.

1971 B.A סוציולוגיה וחינוך, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

 

נסיון מקצועי:

· מרצה בכירה, מכללת בית ברל

· עמית-מחקר, במכון למחקר ע"ש הרי ס טרומן, למען קידום השלום, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

2002 עמית מחקר במחלקה למדעי המדינה וללימודים לטינו-אמריקאיים, אוניברסיטת כמברידג', אנגליה.

1995 האקדמיה העליונה של מחקרים מדעים, מדריד, ספרד.

1988 - 1992 המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית.

הוראה

1984-2010 מכללת בית ברל

2005-2010 המכללה האקדמית אשקלון

1990-2002 ביה"ס לחינוך, המגמה לסוציולוגיה של החינוך, האוניברסיטה העברית, רושלים.

ניהול

1998-2010 מרכזת היחידה לאמל"ט מכון טרומן, האוניברסיטה העברית, ירושליים.

2000-2007 ראש המסלול לחינוך בלתי פורמאלי, מכללת בית ברל

1995-2000 ראש מדעי החינוך, מכללת בית ברל.

1986-1994 מרכזת תוכנית למנהלים ומורים בחינוך טכנולוגי, מכללת בית ברל.

1991-1994 מרכזת התוכנית לחינוך השוואתי,ביה"ס לחינוך, האוניברסיטה העברית ירושלים.

1988-1991 תוכנית לחינוך מקצועי (מחקר והוראה) האוניברסיטה העברית, ירושלים.

1977-1981 מרכזת, במגמה לסוציולוגיה של החינוך, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

1975-1978 מתאמת היחידה למודרניזציה, מכון טרומן, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

 

מרצה אורחת

2008 אוניברסיטת הבראיקה, מקסיקו סיטי, מקסיקו.

2007 המרכז לחקר השוואתי של דתות, בואנוס אירס, ארגנטינה.

2006 האוניברסיטה הקתולית, סנטיאגו, צילה.

2005 מכון לחקר התרבות מקסיקו סיטי.

1999 (יוני-יולי) אוניברסיטת לודוויסבורג. גרמניה

1997 (אוקטובר-דצמבר) אוניברסיטת סוילה, ספרד.

1996 (יוני- אוגוסט) אוניברסיטת קורדובה, ארגנטינה.

מחקר

2009-2010 גלובליזציה וחינוך באמריקה לטינית.

2008-2009 תחייה דתית בגולה: מקסיקו ופנמה.

2007-2009 שידוכים בחברה החרדית

2005-2008 תנועות נוער חלוציות מאמריקה לטינה.

2003-2005 החברה האזרחית ורפורמות חינוכיות באמריקה הלטינית.

2001-2005 תחיה דתית בהיבט השוואתי: המקרה של ש"ס.

1999-2000 גלות פוליטית באמריקה לטינית (מרכזת מחקר)

1995-1998 זהויות קולקטיביות באמריקה לטינית

1992-1995 מערכות חינוך בהיבט השוואתי: היבטים עיוניים וישומיים. חינוך מקצועי בישראל.

הכשרת מורים בחברות רב תרבותיות

1991-1992 מלגת פוסט-דוקטורט ע"ש גינזבורג, המחלקה לסוציולוגיה, האוניברסיטה העברית. נושא: תהליכי שינוי במערכת החינוך: חינוך מקצועי בישראל.

1989-1991 חינוך גבוה באמריקה הספרדית. תוכניות לימודים בהיבט השוואתי.

 

1988-1989 עמית-מחקר, ספריית וינר, המכון להיסטוריה גרמנית, אוניברסיטת תל-אביב.

נושא: דת וחילון באירופה המודרנית: היבט השוואתי.

1978-1989 מחקר משווה על ציביליזציות. מרכז: פרופ' ש.נ. אייזנשטדט. תהליכי מודרניזציה בארצות מתפתחות.

1979-1985 היבטים השוואתיים של מערכות חינוך גבוה. מרכז: פרופ' ר. כהנא.

1977-1979 חינוך גבוה בישראל. מרכז: פרופ' י. בן-דוד.

מלגות

2001 המכון ללימודי אמריקה לטינית, כמברידג, אנגליה

1991-1992 מלגת גינסבורג, האוניברסיטה העברית.

1988-1989 המכון להיסטוריה גרמנית, אוניברסיטת תל-אביב

1986 הקרן למדע, שגרירות ספרד בישראל.

1983 המועצה הלאומית למדעים, מדריד, ספרד.

1979-1982 מכון טרומן, האוניברסיטה העברית, ירושלים

פרסומים:

List of Publications (last 5 years) Books

זיבצנר בתיה, למן ד. (בדפוס) יצירתה של יהדות חדשה. אתגר של ש"ס. תל אביב: רסלינג.

D. Lehmann, B. Siebzehner 2006

The Remaking of Israeli Judaism. The challenge of Shas. London: Hurst and New York: Oxford University Press.

 

Articles

(Forthcoming) "Un imaginario inmigratorio: ideologia y pragmatism entre los Latinoamericanos en Israel" en Havni, H, J. Bokser Liwerant y otros (compiladores) Pertenencia y Alteridad: Los Judios en America Latina. Madrid: Iberoamericana Editorial Vervuet.

(בדפוס)"תנועת הנוער במבט לאחור:משמעויות החוויה התנועתית של בוגרי '"השומר הצעיר"' מאמריקה הלטינית" בכהנא,א. ורפופורט, ת. (עורכים) בין סדר לאי סדר - ארגונים בלתי פורמליים כמצע לחשיבה חברתית חינוכית, ירושלים: כרמל.

with D. Lehmann 2009 "Power, boundaries and institutions: marriage in Ultra-Orthodox Judaism" Archives Europeenes de Sociologie, L,2: 273-308.

 

with D. Lehmann 2008 "Self-exclusion as a strategy of inclusion: multicultural citizenship from below” Citizenship Studies, 12,3:233-247.

with D. Lehmann 2008

"Embracing segregation: the rise of a religious educational system in Israel (Shas)" Cuadernos Judaicos, 25: 2-16

with D. Lehman 2006

2006 "Holy Pirates: Media, Ethnicity and Religious Renewal in Israel" Pp. 91-111 in B.Meyer and A. Amoors (eds.)Religious, Media and the Public Sphere. Indiana: Indiana University Press

2006 "The Role of Education in a Movement of Ethnic and Religious Renewal: the Case of Shas” in Arnsberg, G.; P. Fenn and K. Schneider Democracy-Education-Society Aspects of their interrelationship in Israel and Germany. Freiburg.i.B.:Fillibach Verlag,

2005 "Reformas educativas durante la transicion a la democracia: los casos de Chile, Argentina y Paraguay” Pp. 325-346 in Waisman, C., R. Rein yA. Gurrutxaga Abad (compiladores) Transiciones de la dictadura a la democracia: los casos de Espana y America Latina”. Bilbao: Universidad del Pais Vasco.

2005 "Educational Reforms During the Transition to Democracy: the Cases of Chile, Argentina and Paraguay" in Waisman, C. and R. Rein (eds.) Spanish and Latin American Transitions to Democracy. Sussex: SussexAcademic Press.

Research Report

2008 עם פבלו פסח עדי האידיאליסטיים והקיבוץ מול החצאיות. עולים חלוצים משנות ה50-70 מתבוננים היום בעצמם, בתנועות הנוער והקיבוץ. מכלת בית ברל.

 

השתתפות בכנסים:

2010 (פברואר) זהויות קולקטיביות בהיבט היסטורי: גרמניה, ישראל, פולין. לודויסבורג, גרמניה.

2009 (נובמבר) זהויות לאומיות ייצוגיותם במדיה. מדריד, ספרד.

2008 (נובמבר) מסורות דתיות באירופה המשתנה אוסטריה.

2008 (ספטמבר) יהדות סוריה באמריקה לטינית מקסיקו סיטי, מקסיקו

2007 (אוגוסט) תחייה דתית בעידן הגלובלי , בואנוס אירס, ארגנטינה.

2006 (אוגוסט) דת ואתניות: מפגש או מרחק? מקסיקו סיטי,מקסיקו.

2004 (יולי) האגודה הסוציולוגית העולמית, תהליכי גלובליציה, פקינג, סין.

2003 (פברואר) תחיה דתית בעולם העכשווי, כמברידג, אנגליה.

2002 (דצמבר) מדיה, דת והספרה הציבורית. אמסטרדם, הולנד.

2001 (יוני) אמריקה לטינית בתהליכי גלובליזציה, מוסקווה, רוסיה.

1999 (יוני) פרופסיונליזציה בהכשרת מורים, מינכן, גרמניה.

1998 (אוקטובר) תהליכי מעבר לדמוקרטיה, אוניברסיטת נוטרה דם, ארצות הברית.

1997 (יולי) תהליכי שינוי ודמוקרטיזציה בחינוך, פרג, צכיה.

1996 (פברואר) זהויות קולקטיביות: היבט השוואתי בין גרמניה לישראל,לודוויסבורג, גרמניה.

1995 (מאי) "הכשרת מורים בהיבט השוואתי" הלסינקי, פינלנד.

1994 (יוני) "בנית המרכז ופיזור הכריזמה בתהליכי מודרניזציה". המכון לחקר דמוקרטיה, ברי, איטליה. -

1994 (אוגוסט) החברה האירופאית לחינוך משווה, קופנהגן, דנמרק.

1993 (אוגוסט) "תהליכי מעבר לדמוקרטיה באמריקה הלטינית", סנטיאגו, צ'ילה.

(יולי) "חינוך גבוה באמריקה הלטינית: הבט משווה", בואנוס איירס,ארגנטינה

(יוני) "רפורמות חינוכיות ושינויים במציאות האירופית", מדיסון, ויסקונסין, ארה"ב.

1992 (דצמבר) "לאומיות, שבטיות ואזרחות", רומא, איטליה.

(יוני) הכנס הבינלאומי של האגודה לחינוך משווה, פרג, צ'כיה.

(אפריל) "היסטוריה של Evangelization באמריקה", עיר הותיקן, איטליה.

1991 (ספטמבר) "רפורמות חינוכיות והכשרת מורים", ליסבון, פורטוגל.

1990 (אפריל) "ספרד באמריקה: תהליכים של העברה תרבותית" אלקלה דה אנרס, ספרד.

1988 (אוגוסט) האגודה הבינלאומית לסוציולוגיה של החינוך, סלמנקה, ספרד.

1986 (אוקטובר) "מפגש בין תרבותית: ספרד ואמריקה" מדריד, ספרד.