המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: תואר ראשון

הסגל האקדמי

טופל מנחם, ד"ר

מחלקות:  מדעי המדינה, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
טלפון:  03-5344458 שלוחה 9
בניין/חדר:  מנהלה 202 ה'
שעות קבלה: יום שלישי בשעה 17:30

ד"ר מנחם טופל - השכלה ופרסומים

ד"ר מנחם טופל, מרצה בכיר בנושאי ארגונים, חברה ישראלית, אליטות, יסודות הסוציולוגיה. חוקר בתחום קהילות, אליטות, קיבוץ. מרצה גם במכללת ספיר וחוקר במכון יד טבנקין. מחקריו עוסקים בהשתנות הקיבוץ, טכנוקרטיה, אליטה קיבוצית ומגדר. בנושאים אלה פורסם בשנים האחרונות ספרו

"המנהלים החדשים – הקיבוץ על דרך אחרת" ע"י מכון בן-גוריון (אוניברסיטת בן-גוריון) ויד-טבנקין, שזכה לפרס קרן "הקיבוץ" (2005);  "הקיבוץ בדרכים מתפצלות" עם א. בן-רפאל, ע"י מוסד ביאליק ויד טבנקין (2009) ולאחרונה (2011) עם בן-רפאל, א., ש. גץ וא. אברהמי: "קיבוץ, סיכון ההישרדות" ע"י הוצאת מגנס (האוניברסיטה העברית) ואחרים.

2 מאמריו האחרונים הופיעו בארה"ב ב-Hundred Years of Kibbutz Life One בעריכת ש. רינהרץ ומ. פלגי (2011) בהוצאת Transaction;  ומאמרים נוספים ב-Jews in Israel, בעריכת ע. רבהורן וח. וויצמן (2004) ע"י Brandeis University. כעת נמצא בהפקה The Communal Thinking in the 21st Century , בעריכה משותפת עם א. בן-רפאל וי. עובד (Brill Pub.) לקראת פרסום ב-2012.

בישראל מאמריו האחרונים פורסמו ב-"קיבוץ, 100 שנים ראשונות" בעריכת א. חלמיש וצ.צמרת, ע"י יד בן-צבי (2010); ב-"באות  משתיקה" בעריכת ס. ביז'אוי, בהוצאה הקיבוץ המאוחד ויד טבנקין (2009); "אליטות חדשות בישראל", בעריכת א. בן-רפאל ואחרים, בהוצאת מוסד ביאליק (2007); "הישג היסטורי בתמורותיו – ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1910-1990" בעריכת א. פז-ישעיהו וי. גורני, הוצאת מכון בן-גוריון ואחרים.