המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: תואר ראשון

החוג לקרימינולגיה


 אוכלוסיית היעד
תוכנית הלימודים נועדה לכל אלה המבקשים להשתלב בעתיד בגופים העוסקים בתחום או מגלים עניין אקדמי בתחום הקרימינולוגיה, וכן לעובדי מערכות אכיפת החוק ושירותי התקון- משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, שירותי המבחן ועוד.

הסגל האקדמי
בחוג לקרימינולוגיה מלמדים טובי המרצים בתחומים המגוונים של הקרימינולוגיה, חלקם באו מן האקדמיה, וחלקם צברו ניסיון בעבודת השדה.

תוכנית הלימודים
המכללה האקדמית אשקלון מציעה את לימודי הקרימינולוגיה בשני מסלולים:
א. המסלול החד-חוגי – תכנית ייחודית בארץ
ב. המסלול הדו-חוגי

המסלול החד-חוגי
תוכנית הלימודים במסלול המורחב היא ייחודית למכללה האקדמית אשקלון, והיא פרי הניסיון הרב שנצבר בשנים שעברו. היא מעניקה ללומדים תשתית אקדמית איתנה לקראת לימודי המשך לתארים מתקדמים בכל אחת מן האוניברסיטאות בארץ ובעולם. תוכנית הלימודים מקיפה תחומים מגוונים הקשורים בהתנהגות עבריינית, בסטייה, בהתמכרויות, באכיפת חוק, בשיקום, בזיהוי פלילי, בגילוי שקרים, ועוד.

המסלול החד חוגי המיוחד לכוחות הביטחון
:
המכללה האקדמית אשקלון קיבלה את אישור המועצה להשכלה גבוהה לקיים תכנית לימודים בקרימינולוגיה לכוחות הביטחון.  תכנית הלימודים זהה לתכנית החד חוגית ומתקיימת בשני ימי לימוד ובסמסטרים קיץ. סה"כ 6 סמסטרים שנפרסים על פני שנתיים קלדנריות. 


מבנה תוכנית הלימודים בחוג לקרימינולוגיה במסלול החד חוגי

המסלול הדו-חוגי
המסלול הדו-חוגי מיועד לסטודנטים המעוניינים לשלב את לימודי הקרימינולוגיה בלימודים בתחומים הסמוכים למקצוע זה: כמו פסיכולוגיה, סוציולוגיה ומדעי המדינה. הלומדים במסלול זה נהנים מתוכנית עשירה אשר מאפשרת להם להעמיק את ההבנה של ההתנהגות האנושית לסוגיה – פרטנית וקבוצתית, נורמטיבית וסוטה, מנקודות מבט עיוניות ויישומיות שונות המשלימות זו את זו. התוכנית מקנה ידע בסיסי בתחומים המגוונים של הקרימינולוגיה, ומאפשרת לבוגריה להתקבל ללימודי המשך באוניברסיטאות בארץ ובעולם.

מבנה תכנית הלימודים בחוג לקרימינולוגיה במסלול הדו-חוגי