המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: תואר ראשון

דבר ראש החוג


מועמדים יקרים!
תוכנית הלימודים בקרימינולוגיה מיועדת לכל מי שמתעניין בעבריינות ובסטייה חברתית. ההתנהגות העבריינית היא מגוונת ורבת פנים: עבירות נגד אדם (אלימות, אונס, רצח) ונגד רכוש (גניבה, הצתה, ונדליזם), פשעי צווארון לבן, עבריינות נוער, התמכרויות לסמים ולאלכוהול, פשע מאוגן, עבירות מין ועוד. הטיפול בעבריינות מתבטא במניעה, באכיפה, בענישה ובשיקום המתבצעים על ידי גופים רבים: המשטרה, בתי המשפט, בתי הסוהר והמוסדות השונים המתמקדים במניעה ובשיקום.

בוגרי המחלקה יכולים להמשיך את לימודיהם העיוניים לקראת תארים מתקדמים בכל אוניברסיטה בארץ ומחוצה לה, וכן להשתלב בעבודה מעשית במשטרה, בשירות בתי הסוהר, בשירותי התקון, ובכל המוסדות האחרים העוסקים בעבריינות ובעבריינים.

בשנת הלימודים תשע"ה קיבלה המכללה האקדמית אשקלון את ההיתר מטעם המועצה להשכלה גבוהה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (.M.A) בקרימינולוגיה (ללא תיזה). מטרת התכנית היא העמקה בהבנה העיונית והיישומית של הגורמים החברתיים, התרבותיים, הפוליטיים והכלכליים, המשפיעים על קבלת ההחלטות בכל הקשור באכיפת החוק בעולם המערבי בכלל, ובישראל בפרט.

החוג לקרימינולוגיה מארגן כינוסים אקדמיים לתלמידיו, לסגל המרצים, ולכל מי שמגלה עניין בתחומי הקרימינולוגיה, אכיפת החוק והתקנון. הכינוסים האחרונים שנערכו בחוג עסקו בשיקום תלוי תרבות בקרב אסירים, ביחס לאחר בחברה הישראלית, בשחיתות ציבורית, בטיפול ובפיקוח על עברייני מין, ביחסי הגומלין בין סטייה, תקשורת ומשפט, ועוד.
הלומדים בחוג משתתפים בסיורים לימודיים בבתי הכלא השונים בישראל, ומתנדבים יום בשבוע במסגרות שונות לנוער מנותק, בליווי אסירים בבתי הכלא, ובפעילות שונות של "עיר ללא אלימות".
כל אלה מעניקים לתלמידי החוג לקרימינולוגיה חוויה של התנסות בשטח, ואפשרות ליצור קשרים עם אנשי מקצוע העוסקים בתחום. כך, תוך כדי רכישת הידע התיאורטי מתנסים התלמידים באופן פעיל בתחומי הקרימינולוגיה השונים.

מעבר לתוכנית הלימודים הסדירה, מתברך החוג לקרימינולוגיה בשתי פעילויות נוספות, התורמות תרומה נכבדה הן למדע והן לקהילה: מכון שא"מ לחקר שילוב אסירים משוחררים בקהילה ועריכת כתב העת "קרימינולוגיה ישראלית" של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה.

אני שמחה להציע לך להימנות על תלמידינו, ובטוחני כי יחד עם מיטב המרצים נקנה לך את ההכשרה הטובה ביותר בתחום זה בארץ.

בברכת הצלחה,
פרופ' אפרת שהם
ראשת החוג לקרימינולוגיה