המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: תואר ראשון

החוג לפוליטיקה וממשל

 מסלול הלימודים בתוכנית
המכללה האקדמית אשקלון מציעה את לימודי הפוליטיקה וממשל במתכונת דו-חוגית המאפשרת שילוב חוג נוסף: קרימינולוגיה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. תכנית הלימודים תואמת את צרכי התלמידים, וידידותית לסטודנטים מבחינת שילוב עבודה סדירה עם לימודים אקדמיים.
 
 היקף קבוצות הלימוד
קבוצות הלימוד במכללה קטנות וזאת כדי לאפשר הדרכה צמודה וייעוץ אישי.
 
 פטורים מקורסים של לימודים קודמים
סטודנטים שלמדו במוסדות אקדמיים מוכרים, יוכלו להגיש בקשה מיוחדת לקבלת פטור מקורסים דרך מזכירות החוג. הגוף המוסמך מטעם המכללה למתן פטורים על סמך לימודים קודמים הוא "הוועדה לקביעת מעמד”.
 
 ליווי אקדמי ומנהלי
נוסף למ"מ ראש החוג, שאחראי מטעם המכללה על הלימודים הנלמדים בחוג, ילווה את הסטודנטים צוות מינהלי מיומן ומנוסה בראשות גב' מיכל חסון, העומדת לרשות התלמידים בכל שעות היום.