המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: תואר ראשון

דבר ראש החוג

החוג לפוליטיקה וממשלמועמדים ומועמדות יקרים,
הלימודים וההכשרה בחוג "פוליטיקה וממשל" כפי שנלמדים במכללה האקדמית אשקלון הינם הרבה מעבר למסלול לימודים רגיל.
מדובר בהכשרה לחיים- בקהילתך המקומית, במדינתך הדמוקרטית, ובעולמך הרחב. הבנת חיוניותם של תחומי הפוליטיקה והממשל על חיינו הינה אבן היסוד של תכנית הלימודים המוצעת.

כדי לשרוד בעידן המודרני ולהתקדם מבחינה אישית ומקצועית עלינו להבין תחילה את התהליכים שמתרחשים סביבנו במערכות השונות. הכלל הראשוני- הבסיסי והקיומי- הוא שבמציאות היומיומית של חיינו, בכל מקום שאילו אנו פונים שם, נמצאת ה"פוליטיקה" במובן של כוח ועוצמה, אינטרסים והשפעה, שיתוף ותחרות, שלום ומלחמה. בין שנרצה או לא, אין מנוס מהגורם המדיני. על חיינו משפיעים פעילויות מגוונות במסגרת הפוליטיקה: המקומית, האזורית, הארצית, הבינלאומית.

המפתח להשגת ערכים נעלים הוא בשני תנאים מוקדמים: האחד, הבנה מעמיקה של רזי הפוליטיקה והממשל והתנהגותם של ממלאי התפקידים השונים. והשני, התבונה ליזום ולפעול. מי שמגבש השקפה ומסוגל לצרף אליו אנשים אחרים, יכול להשפיע, ולשנות לא רק את מסלול חייו, אלא גם את המציאות סביבו.

בפניכם
תכנית לימודים
 חדשנית, יצירתית ומאתגרת. מטרתה להקנות את המושגים ואת השיטות המדעיות להבנה וניתוח של מוסדות ותהליכים אסטרטגיים ושל תהליכי קביעת מדיניות וביצועה.

הנכם מתחילים את צעדיכם הראשונים בנתיבי הלמידה, ההשכלה והדעת של האקדמיה. בשלוש השנים הקרובות תזרעו ותטפחו נתיבים אלה אשר בסיומן תקצרו את הצלחותיכם. בתקופת לימודכם תצברו ידע רב.
ידע הוא עוצמה. עוצמה זו שתינתן בידכם, תוענק לכם בזכות ולא בחסד, בזכות התמדתכם בלימודים ודבקותכם בהשגת היעד.

עלו והצליחו!

בברכת שנה אקדמית פורייה ומוצלחת,
פרופ' גרילסיימר אילן
ראש החוג לפוליטיקה וממשל